Na osnovu Odluke SO Loznica o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga br. 06-21/06 od 30.12.2003. godine organizovana je objedinjena naplata komunalnih i drugih usluga u okviru JSP “Loznica”. Osnovni razlog za donošenje ovakve odluke je veoma slaba naplata komunalnih usluiga u ranijem periodu. Osnovne prednosti ovakvog sistema naplate su racionalnost, ekonomičnost i efikasnost.

Racionalnost

Zbog toga što u novom sistemu obračunai i naplate svih usluga sada radi ukupno 20 zaposlenih  dok je ranije radilo 40 zaposlenih. U službi objedinjene naplate u okviru JSP “Loznica” radi svega 9 radnika, od čega je 5 preuzeto iz drugih javnih preduzeća.

Ekonomičnost

Zbog toga što je ukupna cena koštanja obavljanja ovog posla sada znatno manja nego ranije. Ovakav sistem naplate je takođe i efikasniji.

Efikasnost

Prilikom utuženja neurednih platiša ne podnosi se više pojedinačnih tužbi za istu stranku već samo jedna, što je nekoliko puta jeftinije (zavisno od toga za koliko je usluga korisnik utužen).
Pored ovoga sud dobija mnogo manje tužbi tako da može znatno brže i efikasnije da rešava sporove.
Ovakav sistem naplate potraživanja je znatno povoljniji za građane jer daje mogućnost plaćanja svih usluga sa jednom uplatnicom na jednom mestu koje je najbliže mestu boravka korisnika usluga (blagajne svih javnih preduzeća i šalteri svih pošti i banaka).
Posebne pogodnosti građanima je omogućio Zaključak Opštinskog veća SO Loznica broj 06-40/05 od 09.09.2005. godine koja im omogućava 5% na uplate u roku dospeća, kao i Odluke o subvencijam po osnovu izdataka za komunalne proizvode i usluge broj 06-20/06-17-2 od 09.06.2006. godine. Radi se o popustima za različite socijalne kategorije stanovništva.

Služba objedinjene naplate komunalnih usluga kontinuirano radi na sređivanju baze podataka. Sređivanje baze podataka se vrši putem reklamacija građana koji prijavljuju promene vlasništva, odnosno uključivanje ili isključivanje neke komunalne usluge, promene površina…Takođe analizom baze podataka kroz stalno “uparivanje” podataka iz baza svih davaoca usluga, dolazimo do otkrivanja takozvanih “ispuštenih” korisnika. O ovome se obaveštavaju javna preduzeća koja izlaskom na teren utvrđuju činjenično stanje i vrše promene kod korisnika usluga.

Pored finansijskog efekta koji donosi uključivanje u bazu ispuštenih korisnika ispravlja se nepravda prema građanima koji su do sada redovnim plaćanjem komunalnih usluga omogućavali funkcionisanje kompletnog komunalnog sistema Grada Loznica.

Aplikacija za objedinjenu naplatu Son Info Servis

Son Info Servis aplikacija za objedinjenu naplatu je integralno softversko rešenje za Službu objedinjene naplate komunalnih usluga koje od 2008. godine uspešno funkcioniše u Službi objedinjene naplate u Javnom stambenom preduzeću Loznica. Ovo specifično softversko rešenje je proizvod sopstvenog znanja i tehnologije i razvijen je za specifične potrebe objedinjene naplate. Detaljnije…