Javno Preduzeće “LOZNICA RAZVOJ”

Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno preduzeće za upravljanje,planiranje i projektovanje “Loznica razvoj“
Skraćeno poslovno ime: JP “Loznica razvoj“
Sedište preduzeća je u Loznici, Georgija Jakšića br.3, 15300 Loznica
Matični broj: 17112635
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101562041
JBBK: 61823

Direktor:
Nikola Dragićević, dipl. ekonomista

Nadzorni odbor

Danijela Mirković, predsednik
Milan Račić, član
Zlatomir Vukašinović, član

Služba Objedinjene Naplate

Adresa: Vlade Zečevića 16, 15300 Loznica
Telefon: 015/ 891-316 i 015/ 891-324 (fax)
Šef službe objedinjene naplate: dipl.oecc. Olivera Tanasić

Kontakt

Možete nas kontaktirati na sledeći način:
Adresa: Vlade Zečevića 16, 15300 Loznica
Telefon: 015/ 891-316
Faks: 015/ 891-324
Internet adresa: www.sonloznica.rs
Zvanična e-pošta: info@sonloznica.rs
Pravna služba: pravna.sluzba@sonloznica.rs