Internet servis sistema objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga je korisnički servis koji strankama omogućava da bez dolazaka na šaltere objedinjene naplate u potpunosti imaju sve informacije vezane za svoje račune i uplate. Na ovaj način smo ostvarili potpunu transparentnost i kvalitetniju efikasnost rada objedinjene naplate.

Internet servis sistema objedinjene naplate komunalnih usluga nastao je sa ciljem da se korisnicima usluga obezbedi uvid u sve dokumente koji nastaju u procesu rada sistema objedinjene naplate. Uz pomoć ovog servisa korisnici usluga imaju mogućnost da putem interneta kontrolišu svoje račune i uplate.

Internet servisi korisnicima usluga omogućavaju uvid u sledeća stanja za SON prostore (potrošače ili korisnike usluga):

  • Usluge sa elementima za fakturisanje.
  • Finansijska stanja po uslugama.
  • Pregled naloga za knjiženje.
  • Pregled faktura.
  • Pregled stanja mernih instrumenata.
  • Pregled uplata.

Prijavljivanje na Internet Servis

Da bi ste se prijavili i imali uvid u vaše dokumente i stanja, potrebno je da sa fakture koju ste dobili pročitate vaše podatke za KORISNIK i ŠIFRA. Nakon unosa datih podataka i pristupa servisu pratite uputstva data u aplikaciji koja će se pokrenuti.