Nova internet prezentacija

Javno stambeno preduzeće „Loznica“ predstavlja našu novu internet prezentaciju savremenog dizajna. Internet prezentacija je  pilagodjena modernim platformama i uredjajima (mobilnim telefonima i tabletima). Našu novu internet prezentaciju možete pogledati na www.jsploznica.rs.

Po rečima direktora Vladana Tripkovića želja preduzeća je da se u potpunosti prate savremeni tokovi E-uprave pri čemu je internet prezentacija, kao servis gradjana, jedan od neophodnih elemenata E-uprave. Direktor je takodje istakao da će se u narednom periodu raditi na daljem usavršavanju i modernizaciji informacionih sistema i servisa E-uprave kojima ovo preduzeće raspolaže. Pri tome je istakao modernizaciju informacionog servisa za objedinjenu naplatu i internet servisa orjentisanih ka korisnicima usluga objedinjene naplate.

 Nova internet prezentacija